Turniere
 
24.05 - 26.05.2024
Züri Open 2024
09.06.2024
4. Jugendturnier 2024
22.06.2024
Shoot Out Vétroz
06.07 - 07.07.2024
Snooker Summer Open
23.08 - 24.08.2024
Snooker Vétroz Open
23.10 - 27.10.2024
Bern Open
Home  |   Lizenzwesen  |   Vorstand  |   Kontakt
Spieler-Nr.
Passwort
 

Gesamtrangliste der laufenden Saison

 
6 Reds SM 2024
2 Turniere
Bestes
Open
Rang Spieler HB Total 01 02 OP
1. Alain Vergère 528 128
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte128
400
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang1
Punkte128
0
2. Urs Freitag 486 400
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang1
Punkte400
86
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte400
0
3. Stefan Schneider 480 320
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang2
Punkte320
0 160
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang2
Punkte160
4. Stéphane Perret 448 320
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang2
Punkte320
128
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte320
0
5. I. Jänönen 432 184
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang5
Punkte184
184
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang5
Punkte184
64
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang9
Punkte64
6. Simon Kälin 357 128
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte128
184
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang5
Punkte128
45
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang16
Punkte45
7. Tom Zimmermann 348 256
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang3
Punkte256
0 92
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang5
Punkte92
8. Junya Ogasawara 342 256
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang3
Punkte256
86
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte256
0
9. Filipe Cardoso 312 128
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte128
184
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang5
Punkte128
0
10. Marco Tapogna 312 184
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang5
Punkte184
128
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte184
0
11. Daniel Meyer 312 184
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang5
Punkte184
128
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte184
0
12. Dardan Haziri 306 128
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte128
86
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte128
92
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang5
Punkte92
13. Dan Salzmann 297 184
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang5
Punkte184
68
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte184
45
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang16
Punkte45
14. Stefan Schön 278 86
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte86
128
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte86
64
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang9
Punkte64
15. Erich Salzmann 266 86
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte86
128
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte86
52
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang13
Punkte52
16. Hamal Sanjaya 256 256
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang3
Punkte256
0 0
17. Marcel Müller 256 256
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang3
Punkte256
0 0
18. Chatthong Neff 223 184
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang5
Punkte184
0 39
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang21
Punkte39
19. Rafael Giger 220 128
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte128
0 92
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang5
Punkte92
20. Matthias Prisi 217 86
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte86
86
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte86
45
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang16
Punkte45
21. Patrik Schmid 214 86
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte86
128
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte86
0
22. Mike Althaus 214 128
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte128
86
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte128
0
23. A. Ursenbacher 200 0 0 200
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang1
Punkte200
24. Philipp Dürig 187 68
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte68
86
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte68
33
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang26
Punkte33
25. Jenson Schmid 181 68
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte68
68
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte68
45
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang16
Punkte45
26. Samuel Favre 154 86
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte86
68
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte86
0
27. Liana Lasut 128 128
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte128
0 0
28. Martin Ruddy 128 0 0 128
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang3
Punkte128
29. Hannes Bantli 128 128
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte128
0 0
30. Stefan Hardegger 128 0 0 128
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang3
Punkte128
31. D. Siegenthaler 128 128
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte128
0 0
32. M. Sivasubramaniam 128 128
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang9
Punkte128
0 0
33. Aydin Yildiz 107 68
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte68
0 39
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang21
Punkte39
34. Markus Berliat 101 68
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte68
0 33
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang26
Punkte33
35. Peter Weiss 101 68
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte68
0 33
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang26
Punkte33
36. S. Hasenfratz 92 0 0 92
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang5
Punkte92
37. Ajmal Zaman 86 86
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte86
0 0
38. Michel Bagnoud 86 86
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte86
0 0
39. Pascal Ulrich 86 86
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte86
0 0
40. Pon Burntani 86 86
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte86
0 0
41. Joel Hirschi 86 86
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang17
Punkte86
0 0
42. Martin Braun 68 68
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte68
0 0
43. C. Spilker 68 68
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte68
0 0
44. Thomas Weber 68 68
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte68
0 0
45. P. Wenger 68 68
13.06.2020 - 13.06.2020
SM 2020 – 6-Reds – R1
Wertung6SMQ1
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte68
0 0
46. Gabriel  Kalina 68 68
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte68
0 0
47. Aizaz Mumtaz 68 68
05.09.2020 - 05.09.2020
SM 2020 – 6-Reds – R2
Wertung6SMQ2
KategorieALL
Code1
 
Schlussrang25
Punkte68
0 0
48. Lee Sharman 64 0 0 64
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang9
Punkte64
49. Umar Ali Shaikh 64 0 0 64
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang9
Punkte64
50. Marc Schlatter 52 0 0 52
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang13
Punkte52
51. Luis Vetter 52 0 0 52
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang13
Punkte52
52. Sener Karakurum 45 0 0 45
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang16
Punkte45
53. T. Grendelmeier 39 0 0 39
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang21
Punkte39
54. Davide Mazzotta 39 0 0 39
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang21
Punkte39
55. L. Costantini 39 0 0 39
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang21
Punkte39
56. Michael Batt 33 0 0 33
07.06.2020 - 07.06.2020
bye bye Corona Six-Red-Open
WertungOP
KategorieALL
Code0
 
Schlussrang26
Punkte33
 
 
           
Diese Website wurde konzipiert für die neusten Browser-Techniken welche mit HTML, CSS und ASP arbeiten.
Eine Fehlerlose Anzeige kann ausschliesslich mit den aktuellsten Internet-Browsern welche kostenlos aktualisiert werden können.
 
 
Weiteres
 
Flyer - Swiss Snooker
Bestellungen / Commandes