ยจ VIEW: FIELD A - HR - 4ER K.O.
DISCIPLIN: Snooker FIELD STATUS: IN PROGRESS CATEGORY: JUG
Field A - HR SM Finals 2021 - Jugend
HF/F
05.12.2021 10:00 h - 4er K.O.
Field A - HR
Site Refresh (1 min): ON | OFF
     
 
 
HF-001|BO:5|04.12, 17:24    
Schmid Jenson 
3  
Hirschi Joel 
0  
Loser = Rank 3
HF-002|BO:5|04.12, 18:07    
Mumtaz Aizaz 
2  
Salzmann Dan 
3  
Loser = Rank 3
F-001|BO:5|05.12, 18:03    
Schmid Jenson 
3  
Salzmann Dan 
1  
Loser = Rank 2