¨ - Highest Breaks
Highest Breaks
Highest Breaks - Sener Karakurum (TUR) -  Billard-Club 90 Döttingen
Datum Turnier Breaks
22.10.2022 Bärn Open 54
16.12.2023 Christmas Open 2023 45
22.10.2022 Bärn Open 42
11.05.2022 Swiss Snooker Cup 2022 40
27.10.2023 Swiss Snooker Cup 2023 40
05.03.2022 SM 2022 – QT-B – R1 39
31.07.2022 Swiss Snooker Cup 2022 38
23.06.2023 Swiss Snooker Cup 2023 38
16.12.2023 Christmas Open 2023 38
20.06.2022 Swiss Snooker Cup 2022 37
17.12.2022 Christmas Open 2022 35
07.05.2022 SM 2022 – QT-B – R3 35
17.12.2023 Christmas Open 2023 35
27.03.2022 SM 2022 – QT-B – R2 35
28.02.2022 Swiss Snooker Cup 2022 35
01.10.2023 Basel Open 2023 34
19.10.2019 8. Döttinger Snooker Open 34
16.09.2023 Autumn Open 34
18.12.2022 Christmas Open 2022 34
24.08.2021 Swiss Snooker Cup 2021 34
16.09.2023 Autumn Open 33
02.03.2024 SM 2024 - QT-A - R1 33
18.12.2022 Christmas Open 2022 32
21.11.2023 Swiss Snooker Cup 2024 32
31.10.2021 Basel Open 32
09.10.2021 Döttinger Open 32
20.08.2019 Swiss Snooker Cup 32
16.12.2023 Christmas Open 2023 32
13.11.2022 Open Final 2022 31
03.09.2022 SM 2022 – QT-B – R5 31
19.09.2020 SM 2020 – QT-B – R6 31
22.02.2020 Zürich-Open 2020 30
04.06.2022 SM 2022 – QT-B – R4 29
16.04.2023 The Last Kiss-Shot Snooker Open 29
22.05.2021 SM 2021 – QT-B – R1 29
24.09.2022 SM 2022 – QT-B – R6 29
23.10.2021 SM 2021 – QT-B – R6 29
14.09.2021 Swiss Snooker Cup 2021 29
24.08.2021 Swiss Snooker Cup 2021 29
30.10.2021 Basel Open 29
21.10.2023 Döttinger Open 2023 29
28.10.2019 Swiss Snooker Cup 28
06.11.2022 SM 2022 - Liga B AF/VF 28
02.03.2024 SM 2024 - QT-A - R1 28
25.07.2022 Swiss Snooker Cup 2022 28
14.06.2023 Swiss Snooker Cup 2023 28
25.03.2023 Spring Open 2023 28
12.11.2023 SM 2023 - 6-REDS 28
16.04.2023 The Last Kiss-Shot Snooker Open 28
06.06.2021 SM 2021 – QT-B – R2 27
08.02.2020 SM 2020 – QT-B – R1 27
21.11.2023 Swiss Snooker Cup 2024 27
06.09.2023 Swiss Snooker Cup 2023 27
24.01.2023 Swiss Snooker Cup 2023 27
31.01.2023 Swiss Snooker Cup 2023 27
24.10.2022 Swiss Snooker Cup 2022 27
01.09.2020 Swiss Snooker Cup 2020 27
16.04.2023 The Last Kiss-Shot Snooker Open 27
12.02.2019 Swiss Snooker Cup 26
23.10.2021 SM 2021 – QT-B – R6 26
19.10.2019 8. Döttinger Snooker Open 26
24.10.2022 Swiss Snooker Cup 2022 25
21.11.2021 Open Final 2021 25
09.02.2022 Swiss Snooker Cup 2022 25
25.11.2023 SSC 2023 - FINAL 25
17.09.2022 10. Döttinger Snooker-Open 25
28.02.2022 Swiss Snooker Cup 2022 25
09.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 25
07.11.2022 Swiss Snooker Cup 2022 25
22.03.2022 Swiss Snooker Cup 2022 25
27.03.2022 SM 2022 – QT-B – R2 25
12.07.2022 Swiss Snooker Cup 2022 25
07.05.2022 SM 2022 – QT-B – R3 25
03.09.2022 SM 2022 – QT-B – R5 25
03.09.2022 SM 2022 – QT-B – R5 25
09.09.2019 Swiss Snooker Cup 25
17.12.2022 Christmas Open 2022 25
22.05.2021 SM 2021 – QT-B – R1 25
11.03.2023 Dreiland Open 25
06.09.2020 SM 2020 - QT-B - R3 25
07.03.2020 Spring-Open 2020 25
23.06.2023 Swiss Snooker Cup 2023 25
23.06.2023 Swiss Snooker Cup 2023 25
04.10.2021 Swiss Snooker Cup 2021 25
23.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 24
02.03.2024 SM 2024 - QT-A - R1 24
25.07.2022 Swiss Snooker Cup 2022 24
16.09.2023 Autumn Open 24
17.10.2020 Snooker Staufen-Open 2020 24
12.02.2019 Swiss Snooker Cup 24
04.06.2022 SM 2022 – QT-B – R4 24
14.09.2021 Swiss Snooker Cup 2021 24
12.09.2020 SM 2020 – QT-B – R5 24
23.10.2021 SM 2021 – QT-B – R6 24
21.11.2021 Open Final 2021 24
22.10.2022 Bärn Open 24
07.05.2022 SM 2022 – QT-B – R3 24
19.10.2019 8. Döttinger Snooker Open 24
06.06.2021 SM 2021 – QT-B – R2 24
12.11.2023 SM 2023 - 6-REDS 24
04.02.2020 Swiss Snooker Cup 2020 24
19.08.2019 Swiss Snooker Cup 24
05.03.2022 SM 2022 – QT-B – R1 24
15.01.2023 New Year Open 23
24.09.2022 SM 2022 – QT-B – R6 23
17.09.2022 10. Döttinger Snooker-Open 23
06.11.2022 SM 2022 - Liga B AF/VF 23
21.11.2023 Swiss Snooker Cup 2024 23
20.04.2022 Swiss Snooker Cup 2022 23
19.10.2019 8. Döttinger Snooker Open 23
14.12.2019 Christmas Open 2019 23
22.05.2021 SM 2021 – QT-B – R1 23
21.11.2021 Open Final 2021 23
09.11.2021 Swiss Snooker Cup 2021 23
23.10.2021 SM 2021 – QT-B – R6 23
06.09.2020 SM 2020 - QT-B - R3 23
02.03.2019 Spring Open 2019 23
12.12.2021 2. Snooker Staufen-Open 23
24.01.2023 Swiss Snooker Cup 2023 22
21.10.2023 Döttinger Open 2023 22
14.01.2023 New Year Open 22
22.09.2020 Swiss Snooker Cup 2020 22
26.06.2021 SM 2021 – QT-B – R3 22
09.10.2021 Döttinger Open 22
15.12.2019 Christmas Open 2019 22
17.12.2022 Christmas Open 2022 22
31.01.2023 Swiss Snooker Cup 2023 22
31.01.2023 Swiss Snooker Cup 2023 22
23.06.2023 Swiss Snooker Cup 2023 22
19.09.2020 SM 2020 – QT-B – R6 22
07.07.2023 Swiss Snooker Cup 2023 22
14.06.2023 Swiss Snooker Cup 2023 22
29.04.2023 SM 2023 – QT-A – R3 22
24.04.2023 Swiss Snooker Cup 2023 22
27.06.2020 SM 2020 – QT-B – R2 22
22.09.2020 Swiss Snooker Cup 2020 22
12.10.2020 Swiss Snooker Cup 2020 22
07.06.2020 bye bye Corona Six-Red-Open 22
19.05.2021 Swiss Snooker Cup 2021 22
07.03.2020 Spring-Open 2020 22
07.11.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
14.12.2019 Christmas Open 2019 22
11.06.2019 Swiss Snooker Cup 22
05.03.2022 SM 2022 – QT-B – R1 22
26.12.2021 Snooker One Day Open 22
09.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 22
05.03.2022 SM 2022 – QT-B – R1 22
25.07.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
23.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 22
07.05.2022 SM 2022 – QT-B – R3 22
20.06.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
02.03.2019 Spring Open 2019 22
20.04.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
16.12.2023 Christmas Open 2023 22
05.03.2022 SM 2022 – QT-B – R1 22
05.03.2022 SM 2022 – QT-B – R1 22
21.11.2023 Swiss Snooker Cup 2024 22
21.11.2021 Open Final 2021 22
10.09.2019 Swiss Snooker Cup 22
16.12.2023 Christmas Open 2023 22
20.08.2019 Swiss Snooker Cup 22
09.07.2019 Swiss Snooker Cup 22
15.02.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
16.09.2023 Autumn Open 21
07.03.2020 Spring-Open 2020 21
23.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 21
21.11.2023 Swiss Snooker Cup 2024 21
04.02.2020 Swiss Snooker Cup 2020 21
07.03.2020 Spring-Open 2020 21
12.02.2019 Swiss Snooker Cup 21
19.09.2020 SM 2020 – QT-B – R6 21
13.02.2022 Swiss Snooker Cup 2022 21
05.02.2022 Snooker One Day Open 21
16.10.2021 SM 2021 – QT-B – R5 21
19.04.2022 Swiss Snooker Cup 2022 21
14.01.2023 New Year Open 21
20.10.2018 7. Döttinger Open 21
20.04.2022 Swiss Snooker Cup 2022 21
11.03.2023 Dreiland Open 21
08.10.2022 6. Snooker One Day Open 21
14.06.2023 Swiss Snooker Cup 2023 21
14.06.2023 Swiss Snooker Cup 2023 21
06.06.2021 SM 2021 – QT-B – R2 21
11.03.2023 Dreiland Open 21
20.11.2018 Swiss Snooker Cup 20
16.12.2023 Christmas Open 2023 20
11.05.2022 Swiss Snooker Cup 2022 20
24.09.2022 SM 2022 – QT-B – R6 20
16.12.2023 Christmas Open 2023 20
03.09.2022 SM 2022 – QT-B – R5 20
07.05.2019 Swiss Snooker Cup 20
05.03.2022 SM 2022 – QT-B – R1 20
27.03.2022 SM 2022 – QT-B – R2 20
02.03.2024 SM 2024 - QT-A - R1 20
05.03.2022 SM 2022 – QT-B – R1 20
22.04.2022 Spring Open 20
13.02.2022 Swiss Snooker Cup 2022 20
22.10.2022 Bärn Open 20
01.07.2023 Benteli's Summer Open 20
19.09.2020 SM 2020 – QT-B – R6 20
07.03.2020 Spring-Open 2020 20
30.09.2023 Basel Open 2023 20
22.05.2021 SM 2021 – QT-B – R1 20
27.10.2023 Swiss Snooker Cup 2023 20
21.09.2021 Swiss Snooker Cup 2021 20
12.11.2023 SM 2023 - 6-REDS 20
14.01.2020 Swiss Snooker Cup 2020 20
14.01.2020 Swiss Snooker Cup 2020 20
03.10.2021 Bärn Open 2021 20
23.10.2021 SM 2021 – QT-B – R6 20
24.08.2022 Swiss Snooker Cup 2022 20
06.09.2020 SM 2020 - QT-B - R3 20
 
WebPublishing by P.Nydegger