Stefan
Schneider

Indian Snooker Club

 
Alter: 41

    Turnierinformationen
 
Lizenz/Open Nr. 125
Art
Kategorie Herren
 
Turniere 2020 10
Derzeitiger Rang (QT) 0   (0 Punkte)
Derzeitiger Rang (Open) 0   (0 Punkte)
Höchstbreak 92
 
 
Turnier Resultate
Saison 
 
02.07.2020 Swiss Snooker Cup 2. Rang
13.06.2020 SM 2020 – 6-Reds – R1 2. Rang
07.06.2020 bye bye Corona Six-Red-Open 2. Rang
08.03.2020 Spring-Open 2020 9. Rang
23.02.2020 Zürich-Open 2020 9. Rang
16.02.2020 Swiss Snooker Cup 1. Rang
13.02.2020 Swiss Snooker Cup 1. Rang
04.01.2020 Swiss Shoot-Out Open 9. Rang
29.12.2019 Swiss Snooker Cup 1. Rang
15.12.2019 Christmas Open 2019 3. Rang
 
 
Letzten 30 gespielte Frames
 
02.07.2020 Swiss Snooker Cup
8er K.O. C.Neff - S.Schneider
42
(0)
-
(0)
8
8er K.O. C.Neff - S.Schneider
32
(0)
-
(0)
24
8er K.O. S.Schneider - M.Schlatter
31
(0)
-
(0)
19
8er K.O. S.Schneider - M.Schlatter
27
(0)
-
(0)
11
8er K.O. S.Jusai - S.Schneider
10
(0)
-
(0)
70
8er K.O. S.Jusai - S.Schneider
12
(0)
-
(0)
55
Groups S.Schneider - D.Sustic
32
(0)
-
(0)
16
Groups S.Schneider - G.Christoph
50
(0)
-
(0)
3
Groups S.Schneider - C.Neff
32
(0)
-
(0)
33
Groups S.Schneider - J.Schmid
46
(0)
-
(0)
13
 
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2
LIGA (Doppel Runde) A.Vergère - S.Schneider
58
(0)
-
(0)
35
LIGA (Doppel Runde) A.Vergère - S.Schneider
43
(0)
-
(0)
56
LIGA (Doppel Runde) A.Vergère - S.Schneider
56
(0)
-
(0)
38
LIGA (Doppel Runde) A.Vergère - S.Schneider
65
(0)
-
(0)
38
LIGA (Doppel Runde) A.Vergère - S.Schneider
68
(0)
-
(0)
19
LIGA (Doppel Runde) A.Vergère - S.Schneider
71
(0)
-
(0)
1
LIGA (Doppel Runde) S.Schneider - J.Fulcher
14
(0)
-
(0)
56
LIGA (Doppel Runde) S.Schneider - J.Fulcher
55
(0)
-
(0)
38
LIGA (Doppel Runde) S.Schneider - J.Fulcher
18
(0)
-
(0)
64
LIGA (Doppel Runde) S.Schneider - J.Fulcher
14
(0)
-
(0)
65
LIGA (Doppel Runde) S.Schneider - J.Fulcher
48
(0)
-
(0)
53
LIGA (Doppel Runde) S.Schneider - J.Fulcher
17
(0)
-
(0)
73
LIGA (Doppel Runde) S.Schneider - J.Fulcher
52
(0)
-
(0)
55
LIGA (Doppel Runde) S.Schneider - J.Fulcher
69
(0)
-
(0)
43
 
13.06.2020 SM 2020 – 6-Reds – R1
32er D.K.O. L16 S.Schneider - A.Vergère
17
(0)
-
(0)
57
32er D.K.O. L16 S.Schneider - A.Vergère
16
(0)
-
(0)
31
32er D.K.O. L16 S.Schneider - A.Vergère
35
(0)
-
(0)
17
32er D.K.O. L16 S.Schneider - A.Vergère
21
(0)
-
(0)
42
32er D.K.O. L16 M.Müller - S.Schneider
20
(0)
-
(0)
37
32er D.K.O. L16 M.Müller - S.Schneider
32
(0)
-
(0)
39
 
Breaks >20, nach Turnier und Serie
Saison 
 
02.07.2020 Swiss Snooker Cup  (Groups) 46
02.07.2020 Swiss Snooker Cup  (8er K.O.) 38
02.07.2020 Swiss Snooker Cup  (8er K.O.) 38
02.07.2020 Swiss Snooker Cup  (8er K.O.) 20
 
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2  (LIGA (Doppel Runde)) 33
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2  (LIGA (Doppel Runde)) 31
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2  (LIGA (Doppel Runde)) 30
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2  (LIGA (Doppel Runde)) 23
 
13.06.2020 SM 2020 – 6-Reds – R1  (32er D.K.O. L16) 31
13.06.2020 SM 2020 – 6-Reds – R1  (32er D.K.O. L16) 24
13.06.2020 SM 2020 – 6-Reds – R1  (32er D.K.O. L16) 22
13.06.2020 SM 2020 – 6-Reds – R1  (32er D.K.O. L16) 20
 
07.06.2020 bye bye Corona Six-Red-Open  (Groups) 35
07.06.2020 bye bye Corona Six-Red-Open  (Groups) 28
07.06.2020 bye bye Corona Six-Red-Open  (Groups) 27
07.06.2020 bye bye Corona Six-Red-Open  (16er K.O.) 26
07.06.2020 bye bye Corona Six-Red-Open  (16er K.O.) 22
07.06.2020 bye bye Corona Six-Red-Open  (Groups) 22
07.06.2020 bye bye Corona Six-Red-Open  (16er K.O.) 22
07.06.2020 bye bye Corona Six-Red-Open  (Groups) 22
 
07.03.2020 Spring-Open 2020  (Groups) 74
08.03.2020 Spring-Open 2020  (16er K.O.) 61
08.03.2020 Spring-Open 2020  (16er K.O.) 54
07.03.2020 Spring-Open 2020  (Groups) 40
07.03.2020 Spring-Open 2020  (Groups) 40
07.03.2020 Spring-Open 2020  (Groups) 35
07.03.2020 Spring-Open 2020  (Groups) 32
08.03.2020 Spring-Open 2020  (16er K.O.) 27
07.03.2020 Spring-Open 2020  (Groups) 25
08.03.2020 Spring-Open 2020  (16er K.O.) 24
07.03.2020 Spring-Open 2020  (Groups) 24
08.03.2020 Spring-Open 2020  (16er K.O.) 20
07.03.2020 Spring-Open 2020  (Groups) 20
07.03.2020 Spring-Open 2020  (Groups) 20
 
22.02.2020 Zürich-Open 2020  (Groups) 51
22.02.2020 Zürich-Open 2020  (Groups) 44
23.02.2020 Zürich-Open 2020  (32er K.O.) 27
22.02.2020 Zürich-Open 2020  (Groups) 23
23.02.2020 Zürich-Open 2020  (32er K.O.) 23
22.02.2020 Zürich-Open 2020  (Groups) 22
23.02.2020 Zürich-Open 2020  (32er K.O.) 21
22.02.2020 Zürich-Open 2020  (Groups) 20
22.02.2020 Zürich-Open 2020  (Groups) 20
 
16.02.2020 Swiss Snooker Cup  (Groups) 45
16.02.2020 Swiss Snooker Cup  (Groups) 40
16.02.2020 Swiss Snooker Cup  (Groups) 26
16.02.2020 Swiss Snooker Cup  (Groups) 26
16.02.2020 Swiss Snooker Cup  (4er K.O.) 25
16.02.2020 Swiss Snooker Cup  (Groups) 25
16.02.2020 Swiss Snooker Cup  (Groups) 25
16.02.2020 Swiss Snooker Cup  (Groups) 22
16.02.2020 Swiss Snooker Cup  (4er K.O.) 22
13.02.2020 Swiss Snooker Cup  (Groups) 53
13.02.2020 Swiss Snooker Cup  (Groups) 39
13.02.2020 Swiss Snooker Cup  (Groups) 34
13.02.2020 Swiss Snooker Cup  (Groups) 32
13.02.2020 Swiss Snooker Cup  (4er K.O.) 30
 
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 70
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 53
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 51
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 29
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 29
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 27
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 27
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 26
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 25
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 24
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 23
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 23
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 20
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 20
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1  (LIGA (Doppel Runde)) 20
 
04.01.2020 Swiss Shoot-Out Open  (Groups) 24
04.01.2020 Swiss Shoot-Out Open  (Groups) 21
04.01.2020 Swiss Shoot-Out Open  (Groups) 20
 
29.12.2019 Swiss Snooker Cup  (Groups) 29
29.12.2019 Swiss Snooker Cup  (Groups) 27
29.12.2019 Swiss Snooker Cup  (8er K.O.) 27
29.12.2019 Swiss Snooker Cup  (8er K.O.) 27
29.12.2019 Swiss Snooker Cup  (Groups) 25
29.12.2019 Swiss Snooker Cup  (8er K.O.) 22
29.12.2019 Swiss Snooker Cup  (8er K.O.) 21
29.12.2019 Swiss Snooker Cup  (Groups) 20
 
13.12.2019 Christmas Open 2019  (Groups) 61
13.12.2019 Christmas Open 2019  (Groups) 49
15.12.2019 Christmas Open 2019  (16er K.O.) 47
13.12.2019 Christmas Open 2019  (Groups) 43
15.12.2019 Christmas Open 2019  (16er K.O.) 41
15.12.2019 Christmas Open 2019  (16er K.O.) 27
15.12.2019 Christmas Open 2019  (16er K.O.) 25
15.12.2019 Christmas Open 2019  (16er K.O.) 24
15.12.2019 Christmas Open 2019  (16er K.O.) 23
13.12.2019 Christmas Open 2019  (Groups) 22
13.12.2019 Christmas Open 2019  (Groups) 20